Tomáš V. 58 let

Cena: $$$$
Délka zákroku: 10-12 měsíců

Zákroky:

  • Explantace starých implantátů.
  • Následná kostní implantace.
  • Zavedení implantátů.
  • Transplantace měkkých tkání.
  • Rekonvalescence.
  • Zhotovení provizorní náhrady.
  • Gnatologické vyšetření.
  • Zhotovení a odevzdání filnální protetické práce.

Další ukázky práce

klinika-lazurit_logo_slider_blue
klinika-lazurit_logo_slider_blue