Diana A. 35 let

Cena: $$$$
Délka zákroku: 10-14 měsíců

Zákroky:

  • Provedení dentální hygieny a parodontologického ošetření.
  • Následná sanace, reendo-endodontického ošetření pod mikroskopem.
  • Implantace.
  • Nezbytné gnatologické vyšetření.
  • Broušení a příprava na celokeramické protetika.
  • Odevzdání celokeramické práce.

Další ukázky práce

klinika-lazurit_logo_slider_blue
klinika-lazurit_logo_slider_blue