Jindřiška N. 61 let

Cena: $$
Délka zákroku: 3-4 měsíce

Zákroky:

  • Provedení dentální hygieny včetně parodontologického vyšetření.
  • Kompletní sanace, endodontické a reendodontické ošetření zubů pod mikroskopem.
  • Nutná plastika měkkých tkání v okolí implantátů.
  • Potřebné gnatologické vyšetření.
  • Úspěšné odevzdání celokeramické protetické práce.

Další ukázky práce

klinika-lazurit_logo_slider_blue
klinika-lazurit_logo_slider_blue